Polityka prywatności | Pliki Cookie | Administracja danych
www.salabankietowafigaro.pl

 

Postanowienia ogólne i Informacje podstawowe:

 1. Strona internetowa Sali Bankietowej Figaro w Gdyni, działająca pod adresem www.salabankietowafigaro.pl prowadzona jest przez firmę ASTER Aleksandra Bojanowska ul. Krakowska 5 IV/13, NIP 5861984845, który to podmiot jest administratorem serwisu i danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Administrator
 2. Zamieszczone na stronach serwisu głównego oraz innych serwisów w tym do składania rezerwacji i innych aplikacji z nim powiązanych: produkty, usługi, ceny i inne informacje handlowe dot. produktów i usług własnych oraz ofert Partnerów są jedynie zaproszeniem do składania zapytań i wstępnych rezerwacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane katalogi produktów i usług nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wszystkie zamieszczone na stronie dane mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w każdym czasie.
 3. Ewentualne zakupy w sklepie internetowym i/lub w serwisie rezerwacji www.salabankietowafigaro.pl i w serwisach Partnerskich tj. za pośrednictwem udostępnionej platformy rabatowej, platformy do składania rezerwacji po preferencyjnych cenach tj serwis www.booking.com i inne mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie i wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z instrukcjami.
 4. Administrator nie odpowiada za Politykę prywatności powiązanych serwisów partnerskich, obsługiwanych przez Partnerów Administratora i inne podmioty. Użytkownik korzystając z tych serwisów zobowiązany jest do zapoznania się z odpowiednią Polityką prywatności i/lub regulaminem danego serwisu oraz ewentualnie także z Regulaminami poszczególnych programów partnerskich, lojalnościowych, regulaminu sklepu oraz innych odpowiednich regulaminów.
 5. Wysyłając zamówienie, zlecenie, zapytanie, zapisując się do Newsletteru, rejestrując się w serwisie itp., Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminem serwisu, i akceptuje jego postanowienia.
 6. Firma ASTER zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Użytkownika serwisu, sklepu, platformy rabatowej, platformy do rezerwacji i innych powiązanych, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zaakceptowanych zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze i/lub usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu i/lub podpisaniu umowy przez strony. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia, umowy.
 7. Administrator zastrzega możliwość wykluczenia w całości lub w części funkcjonalności serwisu w zależności od lokalizacji Użytkownika.

 

Polityka Prywatności i pliki Cookie

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookie – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

 

 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie internetowym.
  • Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie salabankietowafigaro.pl i jej subdomenach i innych krajowych domen własnych powiązanych z domeną główną; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez Firmę ASTER, który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Administrator)
  • Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w celach:
   • świadczenia odpowiedniej obsługi i zarządzania projektami i wydzielonymi częściami serwisu i innych tworzonych w ramach działań marketingowych;
   • zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;
   • realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,
   • rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
   • realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
   • statystycznym;
   • kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
   • dystrybucji materiałów reklamowych i informacyjnych własnych oraz Partnerów powiązanych z poszczególnymi ofertami (w przypadku wyrażenia zgody w odpowiednim formularzu rejestracyjnym i/lub w przypadku zapisania się do Newsletteru;
   • innych określonych w poszczególnych regulaminach, zgodnie z zaakceptowanymi przez Użytkownika zgodami w poszczególnych formularzach rejestracyjnych; poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji (należy wybrać jedną z wersji) dostępne przed złożeniem zamówienia czy np. przed rejestracją w serwisie „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach ofercie, sklepie, promocjach, dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje dot. Oferty Administratora i Partnerów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności ani politykę wykorzystywania plików cookie i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookie.

 

 1. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika. Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis tj. anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2 korzystając z rozwiązania platform i serwisów udostępnianych przez Administratora zewnętrznych dostawców. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności znajduje się w zakładce „Do pobrania” na stronie salabankietowafigaro.pl

  Serwis może pobierać także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia, odwiedzin, rejestracji. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie wyświetlającym się podczas próby złożenia zamówienia.

  Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

 2. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
  1. W celu złożenia ewentualnych zamówień, kontaktu, wysyłania zapytania z formularzy kontaktowych itp. Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić odpowiedni formularz, poprzez jego wypełnienie podając wymagane dane, którymi w zależności od formularza mogą być imię, nazwisko, nazwa firmy, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/ nr karty kredytowej/ numer karty debetowej/ i inne. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, zlecenia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia, zlecenia tj. odpowiedniego doradcy klienta, przedstawiciela, innej wyznaczonej przez Administratora osoby. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.
  2. O ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona Użytkownikom. W celu złożenia zamówienia, rezerwacji, zlecenia czy zapytania Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez dostępne opcje w poszczególnych częściach serwisu. Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu i inne podane przez Użytkownika podczas Rejestracji i/lub w ramach edycji danych po zalogowaniu. Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.*W przypadku niektórych usług udostępnianych przez serwis wymagane dane przy rejestracji czy logowaniu mogą się zmieniać w zależności od systemów bezpieczeństwa oferowanych przez Partnerów, Bank, Dostawcę platformy rezerwacji.
  3. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych/ telefonu/ poczty e-mail: kontakt@salabankietowafigaro.pl Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail, login/Nick o ile jesteś zarejestrowanym użytkownikiem oraz numer telefonu i inne ewentualne dane. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.7./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
  4. Serwis umożliwia się zapisanie się do newsletteru/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter” / „subskrybuj” dostępnej w opcjach serwisu www.raiko.com. Użytkownik zapisując się do newsletteru lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail/ ewentualnie także telefon. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newsletteru.
  5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres e-mail: kontakt@salabankietowafigaro.pl i/lub admin@salabankietowafigaro.pl i/lub wysłanie listu poleconego na adres Administratora.
  6. O ile serwis umożliwia taką opcję, Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Twoje konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane” albo „usuń dane” odpowiednio wg. Opcjonalności serwisu w danym czasie.
  7. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta i danych użytkownika. W tym celu należy wysłać e-mail na adres email: adres e-mail: kontakt@salabankietowafigaro.pl i/lub admin@salabankietowafigaro.pl i/lub wysłanie listu poleconego na adres Administratora. Użytkownik może zostać poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.
  8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newsletteru lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Twoje konto”, następnie „Newsletter” /” Subskrypcja” i wybranie opcji odpowiedniej opcji. Użytkownik może także zrezygnować wysłać adres e-mail: kontakt@salabankietowafigaro.pl i/lub admin@salabankietowafigaro.pl i/lub wysłanie listu poleconego na adres Administratora. Zarejestrowany Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newsletteru lub subskrypcji o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

 

 1. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
  1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookie”). Pliki cookie umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2. oraz w dokumencie „Polityka Plików Cookie” dostępnym do pobrania ze strony salabankietowafigaro.pl
  2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
  3. Rodzaje plików cookie: W Serwisie używamy mogą być różna rodzaje plików cookie. Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż: pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.
  4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookie może polegać na:
   niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu końcowym;
   • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
   • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
  5. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookie, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy adres e-mail: kontakt@salabankietowafigaro.pl
  6. wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookie oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Akceptuję” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 1. Zabezpieczenia Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
 2. Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.
 3. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.
 5. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.
 6. Zmiany w polityce prywatności Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.
 7. Kontakt z Administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: adres e-mail: kontakt@salabankietowafigaro.pl i/lub admin@salabankietowafigaro.pl i/lub wysłanie listu poleconego na adres Administratora.
  Wypełniając formularz kontaktowy dostępny w serwisie. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 

Wykonawca serwisu i zarządzanie.

Niniejszy serwis został stworzony przez Oxygen Marketing Sp. z o.o. www.oxygenmarketing.pl
Na podstawie zawartej współpracy pomiędzy Administratorem a Oxygen Marketing niniejszy jest zarządzany przez Oxygen Marketing Sp. z o.o., która to spółka w okresie obowiązywania współpracy, może uzyskać dostęp do danych gromadzonych przez Administratora na prawach Administratora.

 

www.oxygenmarketing.pl | kontakt@oxygenmarketing.pl